X
تبلیغات
رایتل

اردوهای دانش آموزی و عباس نمکی

اردوها وفعالیت های گروهی

درخواست از دلسوزان امور اردوهای دانش آموزی

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد ارجمند ؛ پیشکسوت فرزانه ؛مربی فرهیخته

با سلام و احترام

همانگونه که استحضار دارید اردوهای دانش آموزی و فعالیت های فوق برنامه به عنوان یکی از اصلی ترین پارامترهای تاثیر گذار در فرآیند رشد اجتماعی دانش آموزان و فرزندان عزیز ما هنوز و علیرغم تلاش های وافر از جایگاه مطلوب و موثر برخوردار نیست و اردوهای ما کما کان عرصه فعالیت های سلیقه ای و بعضا بدون هدف و برنامه است و شاید اصلی ترین علت آن ؛ نبود الگو و نمونه عملی فعالیت ها در دسترس مربیان و عوامل دست اندرکار امر اردوهاباشد .

 لذا از جنابعالی که الحمدالله از چهره های شاخص و شناخته شده در عرصه فعالیت های فوق برنامه و اردویی می باشید تقاضامندیم با ارائه رهنمودهای ارزشمند خود با محوریت موارد ذیل ضمن کمک به ارتقای جایگاه فعالیت های گروهی و اردویی در نظام تعلیم و تربیت ؛ سایر همکاران و علاقمندان به این مبحث را نیز از تجربیات و دستاوردهای گرانمایه بهره مند فرمایید .

1-    بیوگرافی خودتان را تشریح فرمایید ( تاریخی . علمی . اجرایی)

2-    تلقی جنابعالی از اردوهای دانش آموزی چیست ؟

3-    نقش اردوها را در فرآیند رشد دانش آموزان چگونه ارزیابی می نمایید؟

4-    نقش دولت به ویژه وزارت آموزش و پرورش را در توسعه یا رکود اردوهای دانش آموزی چگونه ارزیابی می کنید ؟

5-    کدام طرح و فعالیت آموزشی و پرورشی اجرا شده  را در راستای تقویت به فعالیت های اردویی می دانید؟

6-     اردوگاه های دانش آموزی را تا چه اندازه برای برگزاری اردوها مطلوب و مفید می دانید؟

7-    چه راهکاری برای توسعه اردوهای دانش آموزی در مدارس پیشنهاد می نمایید ؟

8-    تفاوت اردوهای دانش آموزی در ایران را باسایر کشورها در چه می دانید ؟

9-    چه محورها و یا سرفصل هایی را برای ارائه در اردوهای دانش آموزی مفید می دانید ؟

10-                        مربیان اردویی و عوامل اجرایی اردوها باید از چه  ویژگی ها و توانمندی هایی برخوردار باشند ؟

11-                        چه عواملی را در ارتقا میزان مشارکت و استقبال خانواده ها از فعالیت های اردویی موثر می دانید ؟

12-                        دوره طلایی اردوهای دانش آموزی در وزارت آموزش و پرورش چه زمانی بوده است ؟

13-                        لطفا خاطراتی از اردوهایی که در آنها شرکت داشته اید بیان بفرمایید

14-                        در صورت امکان تویری از خودتان در اردو برای خوانندگان عزیز به نمایش بگذارید .

با سپاس فراوان . عباس نمکی .09126466478 artman0@yahoo.com