X
تبلیغات
رایتل

اردوهای دانش آموزی و عباس نمکی

اردوها وفعالیت های گروهی
شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389

موسیقی

امروزه در روش های نوین آموزشی تنها رشد شناختی ( مانند هوش منطقی ریاضی ) ملاک آموزش در تعلیم و تربیت نیست بلکه رشد سایر ابعاد هوشی انسان مانند هوش طبیعت ، هوش جسمانی حرکتی ، هوش فضایی ، هوش درون فردی و بین فردی ، هوش زبان شناختی ، هوش تصویری ، و از جمله هوش موسیقیایی نیز دارای اهمیت است. با آموزش این جنبه از هوش می توان در تقویت رشد و تحول هویت ملی ، مذهبی ، فرهنگی وبومی افراد در کشورهای مختلف تلاش نمود. تقویت هوش موسیقیایی در آموزش نارسایی های مختلف یادگیری مانند انواع عقب ماندگی های ذهنی ، مشکلات فلج حرکتی ، درمان افسردگی و اضطراب نیز مؤثر است. از این رو از موسیقی نیز مانند بسیاری از ابزار رشد می توان در جهت آموزش و درمان استفاده نمود. البته این مسئله نیز حائز اهمیت است که عدم استفاده صحیح از موسیقی ، هم می تواند شرایط سلب اختیار و اراده و هم توقف فکر را نیز در انسان به وجود آورد.

 به راستی یکی از زیباترین موسیقی ها ، موسیقی طبیعت است.....خوب است از این موهبت الهی بیشتر استفاده نماییم.