X
تبلیغات
رایتل

اردوهای دانش آموزی و عباس نمکی

اردوها وفعالیت های گروهی
یکشنبه 8 اسفند‌ماه سال 1389

به یاد هشت اسفند

سلام 

بازهم هشتم اسفند سالروز تاسیس امورتربیتی فرارسید و یک بار دیگر و هرچند فقط برای مدتی کوتاه مربیان پرورشی گرامی می شوند و امورتربیتی نهادی مقدس که ضرورت ایجاد آن بدیهی است و... 

اماپس از چند روز دیگر باز هم عوامل امورتربیتی به ورطه فراموشی سپرده می شوند وهیچگاه از تمامی ظرفیت و توان ایشان بهره برداری نمی شود. 

امیدوارم روزی فرا برسد به گستردگی هشتم اسفند و به بزرگی یباور یک اندیشمند فرهیخته در پاسداشت امورتربیتی