X
تبلیغات
رایتل

اردوهای دانش آموزی و عباس نمکی

اردوها وفعالیت های گروهی
دوشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1389

ویژگی های یک اردوگاه دوست داشتنی

اردو یک فعالیت مقطعی و فوق برنامه نیست بلکه یک فرایند آموزشی پرورشی است که متناظر به اهداف و برنامه های مرتبط با سطح و مقطع تحصیلی دانش آموزان و از اصلی ترین پارامترهای اثر گذار در حوزه جامعه پذیری دانش آموزان می باشد. به تبع آن اردوگاه نیز  که ظرف این فرایند است زمینه ای برای برنامه ریزی،اجرا و ارزیابی فرایندهای مکمل آموزشی و پرورشی است و می بایست از جایگاه و موقعیتی مشابه واحد های آموزشی با ظرفیت ها و ظرافت های خاص برخوردار باشد . اگر واحدهای آموزشی ما به دلیل اجبار به حضور دانش آموزان تحت هر شرایطی قابلیت استفاده دارند اردوگاه ها  به دلیل اختیاری بودن حضور و تاثیر انگیزه در گرایش به حضور در آن ها می بایست از جذابیت ها وقابلیت های خاصی برخوردار باشند که بتواند نزد دانش آموزان نوگرا و تحول خواه امروزی مقبولیت داشته باشند.

از بهترین پارامترها یا ویژگی های الزامی اردوگاه ها که احتمالا می تواند به جذابیت بیشتر آنها منجر شود و موجبات اقبال عمومی را برای گرایش به حضور و بهره وری در آنها  فراهم نماید می توان به موارد زیر اشاره  کرد:

1-به کارگیری هنر و جلوه های بصری نوین در مبلمان عمومی اردوگاه

2- اخذ و به کارگیری نظرات دانش آموزان در طراحی برنامه ها و فعالیت های عمومی اردوگاه

3- به کارگیری نیروی انسانی جوان،توانمند و دانش آموز باور که از مقبولیت در جامعه دانش آموزی برخوردار باشد.

4- اجرای برنامه پذیرش برای تمام اردوهای ورودی که در آن عمومیت اردوگاه و برنامه ها وفعالیت های آن به صورت مختصر معرفی شود.

5-پیش بینی میادین و یا فضاهای چند منظوره ورزشی که دانش آموزان متناسب با استعداد وعلاقه خود در آن به فعالیت بپردازند.

6-ایجاد ودر اختیار گذاردن شبکه های اینترنتی سالم و فیلترینگ شده برای استفاده دانش آموزان با شرایط خاص

7- تدبیر برای تسهیل امکان  استفاده تمامی رده های سنی و مقاطع تحصیلی و جنسیت ها از امکانات و وسایل عمومی اردوگاه

8- پیش بینی و تعبیه سطل های زباله در نقاط مختلف اردوگاه

9- پیش بینی اماکنی برای صرفا حضور و یا نشستن دانش آموزان و فراهم شدن زمینه تفکر در طبیعت و...

10-طراحی و زیبا سازی اردوگاه با حداکثر بهره مندی هنرمندانه از فضای سبز

11-پیش بینی و تعبیه اماکن ویا فضاهایی برای تعویض لباس دانش آموزان در اردوهای یک روزه و به ویژه در حاشیه میادین ورزشی