X
تبلیغات
رایتل

اردوهای دانش آموزی و عباس نمکی

اردوها وفعالیت های گروهی
یکشنبه 22 اسفند‌ماه سال 1389

زلزله واردو

زلزله ژاپن مانند همه زلزله های قبلی هم بشریت را غافل کرد هم متاثر. روندی که از ابتدای خلقت وجود داشته و تاپایان با بشریت را همراهی می کند. اما نکته مهم در این میان کیفیت برخورد جوامع بشری با این پدیده است. پدیده ای که وجه مشترک همه انواع آن چادر نشینی یا اصطلاحا زندگی در اردوگاههای موقت است. موضوعی که شاید از اصل زلزله بیشتر اراد باقیمانده را تحت تاثیر قرار بدهد.  

اردو های دانش آموزی در صورت مدیریت بهتر و صحیح می تواند به عنوان یک راهکار آموزشی برای زندگی بهتر در چادر و بهره مندی از مواهب طبیعت برای مدت محدود به ایفای نقش بپردلزد. اگر دانش آموزان را با چگونگی برپاکردن چادرُافروختن آتشُنظافت چادرُرعایت بهداشت فردی و محیطی در چادر و ...در اردوها آشنا سازیم می توان امیدوار بود در صورت بروز حادثه و ضرورت اسکان در اردوگاه های موقت ُاز تبعات منفی این زندگی اجباری کاسته خواهد شد.