X
تبلیغات
رایتل

اردوهای دانش آموزی و عباس نمکی

اردوها وفعالیت های گروهی
دوشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1389

تعطیلات عید به کجا برویم؟

سلام 

به نظر می رسد شاید مقصد سفر خیلی در کیفیت سفر ما تاثیر نداشته باشد بلکه برنامه و هدف سفر است که می تواند در کیفیت بخشی به سفر ما موثر باشد. لذا پیشنهاد می شود قبل از اینکه تصمیم بگیریم به کجا سفرکنیم از خود بپرسیم چرا می خواهیم به سفر برویم ؟چند روز؟با چه کسی؟ با چه وسیله ای ؟ وبا چه اطلاعاتی ؟ شاید مهمترین پارامتر اثر گذار در این سفرها میزان اطلاعات ما از جاذبه های فرهنگیُ تاریخی مسیر سفر و مقصد است. در صورت اشراف ما به اطلاعات مرتبط می توان هر سفری به هر مقصدی را به بهترین سفر و برای فرزندانمان به بهترین سفر آموزشی تبدیل کنیم. پیشنهاد می شود در طول مسیر اطلاعات مناسبی از جاذبههای مسیر شامل وضعیت جغرافیایی مسیر مانند نوع کوهُ دشت و سرزمین و آب و هوا و تاریخ باستانی آن و.. به فرزندانمان ارائه دهیم تا فرزندانمان ضمن سفر با بخشی از اطلاعات آموزشی نیز آشنا شوند و به ارتقا سطح آموخته های آنها کمک بیشتری کنیم.