X
تبلیغات
رایتل

اردوهای دانش آموزی و عباس نمکی

اردوها وفعالیت های گروهی
دوشنبه 15 فروردین‌ماه سال 1390

پیامبر یک مربی نمونه

روایت کرده اند که روزی رسول اکرم حضرت محمد (ص) با عده ای از اصحاب و پیروانش در سفر بود. آن حضرت دستور داد که برای ناهار، گوسفندی را ذِبح نموده و غذا بپزند. شخصی گفت: " کشتن و ذبح کردنِ آن با من. "دیگری گفت:" پوست کندنِ گوسفند با من." سوّمی عرض کرد: "پختن آن هم عهده ی من. حضرت فرمود: "هیزم جمع کردن و درست کردن آتش نیز به عهده ی من. "اصحاب عرض کردند:" یا رسول
الله، ما خودمان هیزم جمع می کنیم و دوست نداریم که شما را به زحمت بیندازیم." حضرت پاسخ داد: "میدانم، ولی دوست ندارم که خودم را بر شما برتری دهم". بدرستی که خداوند کراهت دارد از بنده اش وقتی ببیند که او خودش را بر دوستانش ترجیح داده است."