X
تبلیغات
رایتل

اردوهای دانش آموزی و عباس نمکی

اردوها وفعالیت های گروهی
شنبه 20 فروردین‌ماه سال 1390

نکات امدادی در مواجهه با فرد غرق شده

۱-جهت کمک به فرد غرق شده ابتدا خونسردی خود را حفظ کنید .

۲-به هیچ عنوان برای کمک به غریق وارد آب نشوید ُچون امکان دارد خودتان نیز غرق شوید .

۳-از افراد نجات غریق یا فرد متخصص کم بگیرید. 

۴-اگر شاهد غرق شدگی فردی هستید که نزدیک ساحل است تا رسیدن نیروهای آموزش دیده سعی کنید با پرتاب جلیقه نجاتُ طناب ُیا هر جسم شناور دیگر مثل الوار ُتیوپ و...به وی کمک کنید تا از آب خارج شود. 

۵- اگر فرد در معرض خطر توانست خود را به ساحل برساند او را به محل امن منتقل کنید و به شکم روی یک قطعه فرش یا پتو قرار دهید. 

۶-برای خروج آب از ریه ها نیازی به وارد کردن فشار بر روی شکم نیست. 

۷- غریق را از نظر کاهش دمای بدن بررسی کنید ُلباس های خیس را خارج نموده و او را با پتوی خشک بپوشانید 

۸-در صورت هوشیاری کامل غریق ُمقداری نوشیدنی گرم به او بدهید. 

۹-در هر نوع غرق شدگی ُ مصدوم باید فورا به بیمارستان منتقل شود. 

نقل از سالنامه آموزش همگانی جمعیت هلال احمر