X
تبلیغات
رایتل

اردوهای دانش آموزی و عباس نمکی

اردوها وفعالیت های گروهی
دوشنبه 22 فروردین‌ماه سال 1390

آشنایی با استاد هانی معلمی

استاد معلمی مدیر با تدبیر مجتمع فرهنگی اردویی کشوری میرزا کوچک خان رامسر از جمله علاقمندان ُدلسوزان و دست اندرکاران امور اردوهای دانش آموزی است که با کوله باری از تجربه حضور در منطقه آزاد کیش که در کسوت های اداریُ آموزشی و پرورشی به آموزش و پرورش و حتی مردم کیش به عنوان  رییس شورای شهر داشته اند ُتوانسته اند اردوگاه سرسبز و با طراوت میرزا کوچک خان رامسر را به نحو مطلوب و ملموسی پویا و اثر گذار نمایند. 

ایشان که قریب به بیست و یک سال سابقه درخشان حضور و خدمت در آموزش و پرورش دارند از سال ۸۶توفیق خدمت گذاری به جامعه دانش آموزی و فرهنگیان در اردوگاه میرزا کوچک خان یافته اند و الحمدالله به خوبی توانسته اند این وظیفه را به انجام برسانند. رونق اردوها و توسعه و تجهیز ملموس اردوگاه در این مدت از جمله پارامترهایی است که در کنار تشکیل یک تیم منسجم وهمدل اردویی از کارکنان خدوم اردوگاه ُمی تواند ادعای ما را ثابت کند. 

برای ایشان آرزوی توفیق بیش از پیش داریم