X
تبلیغات
رایتل

اردوهای دانش آموزی و عباس نمکی

اردوها وفعالیت های گروهی
چهارشنبه 24 فروردین‌ماه سال 1390

کمک های اولیه در خونریزی ها

۱-لباس های اطراف زخم را خارج کرده یا باقیچی ببرید. 

۲- برای مهار خونریزی چند لایه گاز استریل یا پارچه تمیز روی زخم گذاشته و به طور مداوم فشار دهید . 

۳-عضو آسیب دیده را بالاتر از سطح قلب قرار دهید. 

۴-مصدوم را به پشت بخوابانید. 

۵-سرخرگ های اصلی اندام ها  ( کشاله های ران-سطح داخلی بازو )را تحت فشار قرار دهید. 

۶-در صورت وجود جسم خارجی در زخم ُبه هیچ عنوان آن را دستکاری نکنید. 

۷-با اورژانس تماس بگیریرد.