X
تبلیغات
رایتل

اردوهای دانش آموزی و عباس نمکی

اردوها وفعالیت های گروهی
یکشنبه 28 فروردین‌ماه سال 1390

آشنایی با استاد اردشیر دهقانی

اردشیر دهقانی همان مرد با انگیزه ُپر تلاش و کوشای لر که اردوهای پیشتازان و فرزانگان در چند سال اخیر به حضورش به عنوان رئیس اردو و برنامه ریز مانوس شده بود ُاز جمله اساتیدی است که با حضور موثر و کارآمد در سازمان دانش آموزی کشور مسیر ارتقا حرفه ای دانش و اندیشه خود را از سال ۸۳ پی گرفت. 

او که  قریب به بیست و یک سال است در  آموزش وپرورش به خدمت مشغول است  ُدارای لیسانس علوم تربیتی و تجربیات ارزشمندی در کسوت های مدیریتی در سطوح مختلف می باشد. حضورایشان در سازمان دانش آموزی تجربه های بسیار ارزشمندی را در مدیریت تشکل های دانش آموزی و در معیت اساتید بزرگ و پیشکسوت برایشان مهیا نمود که از ایشان یک استاد توانمند در بخش برنامه ریزی ُتدریسُ ساماندهی نیروی انسانی و.. ساخته است. 

برگزاری اردوهای مختلف ملی تشکیلاتی در بخش مربیان و دانش آموزان و تالیف چندین عنوان کتب آموزشی تشیلاتی از دیگر یادگارهای ایشان به جامعه تعلیم و تربیت به ویژه حوزه تشکل های دانش آموزی و اردوها می باشد.