X
تبلیغات
رایتل

اردوهای دانش آموزی و عباس نمکی

اردوها وفعالیت های گروهی
دوشنبه 23 آبان‌ماه سال 1390

آشنایی با بازار های کرمان

سابقه درخشان تجارت و وجود کارخانجات بافندگی ابریشم و پنبه و پشم ، در قرون اولیه در شهر و واقع شدن بر سر راه هندوستان ، ضرورت پیدایش مکانهای مناسبی برای عرضه کالاهی داخلی و وارداتی را ایجاب کرده است . روایت ابن حوقل و ادریسی در مورد بافت پارچه‌های پنبه ا‌ی در زرند و کارهای دستی مردم بم و صدور آنها به خراسان و مصر و عراق ، دال بر این مدعاست . همچنین برای عرضه محصولات کارخانه‌های کرمان نیاز به وجود چنین بازارهایی احساس می‌شده و داد و ستدهای پیاپی بر اهمیت این مکان می‌افزوده است . بازارهای قدیمی که محل عرضه کالاهای داخلی و خارجی بوده‌اند عبارتند از : بازار مظفری ، بازار وکیل ، بازار اختیاری ، بازار   گنجعلیخان ، بازار کوچه باغ ، بازار نقاره خانه ، بازار عزیز ، بازار کفاشها ، بازار قیصریه ، بازار کلاه دوزها ، بازار مسگری ، بازار ریگ ‌آباد ، بازار لحاف دوزها ، بازار مسجد ملک ، بازار چهار سوق ، بازار قدمگاه ، بازار شتری و بازارشاه . از این تعداد در حال حاضر ، بازار مظفری گنجعلیخان ، مسگری ، وکیل ، اختیاری ، لحاف دوزی و نیز کلاه مالی ، کفاشی ، آهنگری و زرگری در بازار ابراهیم خان موقعیت خود را حفظ کرده‌اند .
               
بازار میدان ارگ (توحید) : این بخش از بازار از غرب ترین قسمت های بازار کرمان است . فضایی مستطیل شکل و حدود 140 باب مغازه فعال تجاری دارد . اکثریت مغازه های بازار میدان ارگ لباس فروشی هستند و نمای اطراف میدان، بیش از یک قرن قدمت دارد . در ضلع شرقی بازار میدان ارگ ، سر در ورودی بازار اصلی واقع شده است .  
                      
بازار اصلی کرمان : این بازار بزرگ از میدان ارگ شروع و به میدان مشتاقیه ختم می شود و از غرب به شرق بازارهای آن شامل بازار ارگ ، بازار وکیل ، بازار عطاری ، بازار قدمگاه و بازار مظفری است .  
                          
بازار ارگ : این بازار از میدان ارگ شروع و تا چهارسوق گنجعلی خان ادامه می یابد . این بازار به دو بخش فرعی به نام بازار نقار خانه و بازار سراجی تقسیم می شود . گویا در گذشته در طبقه بالای بازار نقارخانه نقاره مینواختند.
بازار گنجعلیخان : این بازار در حدفاصل چهارسوق و بازار اختیاری و ضلع شمالی میدان گنجعلی خان واقع شده است . بازار گنجعلی خان یادگار دوره صفویه است .                                
 بازار اختیاری : چهارمین قسمت بازار کرمان به بازار اختیاری معروف است و از انتهای جنوبی بازار گنجعلی خان شروع می شود تا اول بازار وکیل امتداد می یابد
بازار سردار : این بازار در واقع مرکب از چهار بازارچه متقاطع است که با سه راسته اصلی به بازار اختیاری متصل می شود . کاروانسرای سردار نیز در انتهای یکی از این بازارچه ها قرار دارد .                    
بازار مظفری : بازار مظفری از انتهای بازار وکیل شروع می شود تا خیابان میرزا رضای کرمانی محل قدیم دروازه مسجد قرار دارد . این بازار قدیمی جزئی از مجموعه امیر محمد مظفر می باشد .                                   
                                                                                                                         
بازار عطاری : ابتدای این بازار از سر در ورودی بازار وکیل در سمت چپ آغاز و تا رو به روی در ورودی مسجد جامع واقع در بازار قدمگاه ادامه می یابد و تقریباً 19 باب مغازه عطاری دارد .

بازار قدمگاه (راجی کرمانی) : قدمگاه بخشی از بازار کرمان است که عمود بر بازار مظفری است و تا خیابان شریعتی ادامه دارد .
 
بازار قلعه (محمود) : بازار قلعه محمود که اولین بخش از بازار شمالی – جنوبی کرمان است در جنوبی ترین بخش آن واقع شده است . نقطه شروع آن زاویه راست تقاطع خیابان پیروزی به خیابان مطهری یعنی محل ساابق دروازه ریگ آباد است که به خیابان امام خمینی ، روبروی بازار میدان قلعه ختم می شود .
بازار میدان قلعه: این بازار از خیابان امام خمینی شروع شده و به چهارسوق گنج علیخان ختم می شود و در آن حرفه های لحاف دوزی ، پشته دوزی ، قالی فروشی ، خوارو بارفروشی و عطاری به چشم می خورد .
بازار مسگری : بازار تاریخی مسگری جزئی از مجموعه گنجعلی خان و شامل دو راسته بازار غربی و شمالی است
بازار کلاه مالی : این بازار در حد فاصل بازار مسگری شمالی و بازار کفاش ها واقع شده ، فقط 13 باب مغازه دارد .
بازار زرگری (قیصریه ابراهیم خان) : بازار زرگرها به صورت یک راسته متقاطع عمود بر بازار کلاه مالی و به موازات بازار کفاش ها واقع شده و جزو مجموعه ابراهیم خان می باشد . این بازار 47 باب مغازه را در خود جای داده است    
بازار کفاش ها : بازار کفاش ها از انتهای بازار کلاه مالی شروع و به موازات بازار زرگری تا اول بازار حاج آقا علی ادامه می یابد و جهت آن شمالی- جنوبی است .
بازار حاج آقا علی (رفسنجانی) : این بازار از انتهای بازار کفاش ها آغاز شده و به خیابان شریعتی روبروی بازار عزیز خاتمه می یابد.
بازار عزیز : آخرین بخش از بازارهای کرمان که در شمالی ترین قسمت مجموعه بازار قرار دارد ، بازار عزیز است و جمعاً 70 باب مغازه فعال را در خود جای داده است . 
حاج آقا عبدالله (عطارها) : این تیمچه در سمت چپ بازار واقع شده و حجره های آن نقش انبار و کارگاه های عطاری بازار را دارد و از دو بخش تشکیل شده است . این تیمچه بیش از 1500 سال قدمت دارد و مجموعاً 27 حجره را در خود جای داده است .
 تیمچه کوزه گرها : تیمچه کوزه گرها که بزرگتر از تیمچه عطارهاست و در جوار آن قرار گرفته است . این بازار دو طبقه دارد .