X
تبلیغات
رایتل

اردوهای دانش آموزی و عباس نمکی

اردوها وفعالیت های گروهی
دوشنبه 28 فروردین‌ماه سال 1391

آشنایی با برخی از اردوگاه های استان همدان

قابل توجه مدیران محترم مدارس متقاضی اردوی دانش آموزی به مقصد

اردوگاه کنجنامه ُ کیوارستان و ۱۳ آبان چالوس

 از تاریخ 14/1/91 تا 31/3/91

 هزینه در نظر گرفته شده اسکان بدون غذا

 اسکان از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ بعد از ظهر همان روز  هر نفر ۱۰۰۰۰ ریال(استفاده صرفا از محوطه)

اسکان از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ بعد از ظهر همان روز  هر نفر ۱۵۰۰۰ ریال(استفاده  از محوطه و امکانات آشپز خانه)

اسکان  شبانه روز از ساعت ۱۴ بعد ازظهر تا ۹ صبح روز بعد ُهر نفر ۴۰۰۰۰ ریال

در نظر گرفتن ضوابط و مقرارات اردویی 

 بر اساس دستورالعمل اجرایی اردو و بازدید دانش آموزی وزارت متبوع

 ارسال شده به مدارسسراسر استان

 دریافت مجوز اردو از اموزش و پرورش مربوطه

شورای هماهنگی و پشتیبانی اردو گاه های استان همدان


قابل توجه مدیران مدارس  مناطق ۱۹ گانه   استان  همدان

 جهت رزرو  اردوهای دانش آموزی  در اردوگاه های فوق الذکر  با هماهنگی قبلی با ارایه درخواست کتبی   اداره اموزش و پرورش شهرستان ناحیه و منطقه خود اقدام نمایید. تاغ درخواست شما ضمن تایید از طریق اتوماسیون اداری به کارشناسی فعالیت های اردویی اداره کل برسد در غیر اینصورت در خواست هایی که بطور مستقیم ارایه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هماهنگ کننده و مدیر اردوگاه گنج نامه و کیوارستان همدان  آقای مهری۰۹۱۸۹۰۱۱۱۲۳

هماهنگ کننده اردوگاه ۱۳ آبان چالوس محمدی۰۹۳۹۳۱۳۵۵۳۸


نجنامهاردوگاه گنجنامه همدان با تعرفه دانش آموزی از اردیبهشت ماه هر سال  لغایت پایان آذر هر سال  پذیرای خانواده ها ی محترم فرهنگی و  اردوهای دانش آموزی  خواهد بود.

مدیریت اردوگاه جهت هماهنگی:آقای اردشیر  مهری ۰۹۱۸۹۰۱۱۱۲۳ 

نقل از : http://ordogah13.blogfa.com/