X
تبلیغات
رایتل

اردوهای دانش آموزی و عباس نمکی

اردوها وفعالیت های گروهی
سه‌شنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1391

آشنایی با استاد حمید مجدمی

رزومه پیش آهنگی حمید مجدمی
متولد 1332 – اهواز
سال 1347 کلاس اول دبیرستان وارد پیش آهنگی شد
تعداد 27نشان لیاقت در زمینه مهارت های مختلف دریافت کرد
به عنوان پیش آهنگ سرآمد چند بار مورد تشویق قرار گرفت و در اردوهای مختلف شرکت کرد
عنوان پیش آهنگ کاردان- شایسته و ممتاز را دریافت کرد
در سال 1348 در اولین اردوی آموزشی رهبران جوان ( فیلیا ) شرکت نمود
در اردوی بین المللی پیش آهنگان جوینده بسیار (موت) مترجم کشورهای عرب زبان بود
در اردوی منطقه ای آسیا اقیانوسیه رابط کشورهای عرب بود
در سال 1353 به عنوان پیش آهنگ نمونه در امور خدمات حج در عربستان حضور داشت
کلیه ی دوره های مربیان تا (وودبج بین المللی) را گذراند
در دو مقطع مربی شیر بچگان و جوینده سیاران بود
سرپرست مرحله شیر بچگان اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز
بازدید پیش آهنگِی چندکشورآسیائی
شرکت در دوازدهمین اردوی آسیا اقیانوسیه در استرالیا
عضو تیم آموزش پیش آهنگی کشور
مسئول تیم آموزش پیش آهنگی ناحیه 2 اهواز
مسئول تیم آموزش پیش آهنگی استان خوزستان
شرکت در دوره ی مسئولان پیش آهنگی کشور
طراحی اولین دوره ی آموزش اردوئی به مدت 15  شبانه روز برای اولین مرتبه در کشور برای مربیان امور تربیتی
عضویت تیم برنامه ریزی پویندگان و پیشتازان استان خوزستان
برگزاری اردوهای آموزشی مختلف برای مربیان پیشتازان و فرزانگان در چندین استان
آموزش ضمن خدمت مربیان پرورشی و سازمان دانش آموزی چند استان
حضور فعال برای تأسیس سازمان دانش آموزی
عضو و داور مسابقات برنامه ریزی و مهارتهای مربیان پیشتاز و فرزانگان کشور
تألیف چند جزوه آموزشی جهت اعضاٌو مربیان