X
تبلیغات
رایتل

اردوهای دانش آموزی و عباس نمکی

اردوها وفعالیت های گروهی
شنبه 12 بهمن‌ماه سال 1392

جایگاه اردوهای دانش آموزی در روزهای پنجشنبه

فارغ از هرگونه جهت گیری سیاسی و یا جناحی که اصولا با فعالیت های تربیتی در تضاداست مدتی است که معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در تلاش است تا با سامندهی مجدد زمان آموزش و زمان حضور دانش آموزان در مدرسه ، عرصه ای نوین از فعالیتهای گروهی و تریتی فوق برنامه را فراهم نماید ... 

شاید کمتر کسی به ویژه از اولیاء محترم و خانواده های دانش آموزانبه عنوان یک مطالبهاز مدارس خواسته باشد که جایگاه فعالیت های فوق برنامه و گروهی فرزندشان در برنامه ها کجاست ؟  

اینکه یک دانش آموز در طول یک سال فرصت نداشته باشد حتی یک بار به دور از همه قیدها و بایدهاو نبایدها در کنار معلم خود تجربه یک فعالیت غیر رسمی داشته باشد ، نشانه ناموفقی نظام آموزشی ما نیست ...؟  

امیدوارم با ساماندهی این روز تعطیلی تلاش شود تا اردوهای دانش آموزی به عنوان بهترین راهکار جامعه پذیری و مسئولیت پذیری دانش آموزان در مدارس ما جایگاه خود را بیابد ...